بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

مطالب دیگر:
🔑طرح توجیهی تولید الکترو موتور (آرمیچر)🔑طرح توجیهی قطعات الكتريكی ترمزهای ضد بلوكه ABS🔑طرح توجیهی بازيابی نقره از فيلم و محلول های ظهور فيلم عكاسی و راديولوژی (Silver Recycling)🔑طرح توجیهی نورد گرم دوازده هزار تنی توليد تسمه فولادی🔑طرح توجیهی توليد يراق آلات به ظرفیت 600 تن در سال🔑طرح توجیهی تولید بسته بندي اسانس از گیاهان داروئی🔑طرح توجیهی تولید نمك يد دار🔑طرح توجیهی تولید آجر نمای پرسی🔑طرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان خودرو🔑طرح توجیهی طرح تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج )🔑طرح کسب و کار تولید قالب های صنعتی🔑پاورپوینت شش سیگما (روشی برای کاهش ضایعات و هزینه ها و زمان روشی برای بهبود کیفیت)🔑ترجمه مقاله استفاده از تجزیه و تحلیل رابطه ای خاکستری با فاز AHP به روش FMEA🔑پاورپوینت TRIZ و اثرات آن بر سازمان🔑طرح توجیهی طرح تولیدی قطعات عایق خودرو🔑طرح توجیهی طرح تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی🔑مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توجیهی توليد قطعات كامپوزيتي🔑طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر🔑طرح توجیهی توليد قطعات پلاستيكي خودرو🔑طرح توجیهی توليد آبكاري قطعات پلاستيكي🔑طرح توجیهی تولید قطعات برنجی🔑طرح توجیهی توليد قايقهاي فايبرگلاس🔑طرح توجیهی تولید فیلتر هوا🔑طرح توجیهی تولید فیبر نوری🔑طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش
مقدمه.................................................................................................. 2 بیان مسأله......................................................................................................................................|40060921|آی اف-ifa|بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مقدمه.................................................................................................. 2

بیان مسأله.......................................................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................. 4

اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 5

الف) هدف كلی.................................................................................................................................................. 5

ب) اهداف جزئی ............................................................................................................................................. 5

سئوالات پژوهش................................................................................................................................................ 6

فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................... 6

تعریف متغیر....................................................................................................................................................... 7

تعریف نظری....................................................................................................................................................... 7

تعریف عملیاتی.................................................................................................................................................. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................... 9

انگیزش................................................................................................................................................................ 9

تفاوت هدف و انگیزه........................................................................................................................................ 13

نظریه‌های انگیزش............................................................................................................................................ 14

انواع انگیزش....................................................................................................................................................... 15

الف. فیزیولوژیكی – روان‌شناختی............................................................................................................... 15

ب. صلاحیت ...................................................................................................................................................... 15

پ. پیوندجویی یا تعلق..................................................................................................................................... 16

نظریه‌های انگیزش........................................................................................................................................... 16

الف. نظریه‌های انسان‌گرایانه........................................................................................................................... 16

ب. نظریه‌های شناختی و كارآمدی شخصی............................................................................................... 17

1. عامل فعالیتی یا عملی................................................................................................................................ 17

2. عامل جانشین‌سازی................................................................................................................................... 17

3. عامل تحریكی یا تشویق............................................................................................................................. 18

4. عامل عاطفی: ............................................................................................................................................... 18

پ. نظریه‌های رفتاری....................................................................................................................................... 18

ت. نظریه اسناد.................................................................................................................................................. 19

ث. نظریه برانگیختگی...................................................................................................................................... 19

نقش انگیزش در رفتار و یادگیری................................................................................................................. 20

تئوری سلسله نیازهای مازلو........................................................................................................................... 21

1- نیازهای فیزیولوژیكی................................................................................................................................. 21

2- نیازهای ایمنی – امنیت........................................................................................................................... 21

3- نیازهای اجتماعی...................................................................................................................................... 21

4- نیازهای حرمت نفس................................................................................................................................. 22

5- نیازهای خود شكوفایی.............................................................................................................................. 22

تئوری آلدرفر...................................................................................................................................................... 23

1- نیازهای وجود ( زیستی )........................................................................................................................ 23

2- نیازهای وابستگی...................................................................................................................................... 23

3- نیازها رشد.................................................................................................................................................... 23

تئوری دو عاملی هرزبرگ................................................................................................................................ 24

تئوری نیازهای اكتسابی مك كلند................................................................................................................ 25

تئوری دو ساختی انسان ( تئوریxوy)....................................................................................................... 27

ویژگیهای انسانها از دیدگاه دو نظریه x وy................................................................................................ 28

نظریه هارتر......................................................................................................................................................... 29

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................... 34

روش تحقیق....................................................................................................................................................... 34

حجم نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................................... 36

روش نمونه گیری: خوشه ای.......................................................................................................................... 36

روش اجرای تحقیق.......................................................................................................................................... 36

ابزار پژوهش........................................................................................................................................................ 37

روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................................................... 38

روش آماری......................................................................................................................................................... 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه................................................................................................................................................................... 40

آمار توصیفی....................................................................................................................................................... 41

آمار استنباطی.................................................................................................................................................... 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه................................................................................................................................................................ 81

مروری بر تحقیق............................................................................................................................................ 81

بحث و نتیجه گیری....................................................................................................................................... 82

پیشنهادات....................................................................................................................................................... 83

پیشنهاد به خانواده ها.................................................................................................................................... 83

پیشنهادات برای معلمان و مدارس............................................................................................................. 85

راههای افزایش انگیزه................................................................................................................................... 85

پیشنهادات برای تحقیقات آینده................................................................................................................ 87

محدودیتهای تحت كنترل پژوهشگر......................................................................................................... 88

محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر.................................................................................................... 89

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ................................................................................................................................................... 91

منابع اینترنتی................................................................................................................................................. 92

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه......................................................................................................................................................... 94

یک نمونه تکمیل شده پرسشنامه.............................................................................................................. 97